Dahi Bhallas/Dahi Vada | ماش اور مونگ دال کے دہی بڑے

Dahi bhalla/ dahi vada is a popular Pakistani dish or Indian dish. Dahi vada is made with deep fried lentil dumplings that are dipped in yogurt (dahi) ماش اور مونگ دال کے دہی بڑے